Vb.Net mail gönderme

Imports System.Net.Mail

Try
     Dim alici,gonderen,baslik ,mesaj As String
     Dim dosya As Attachment
     Dim Email As New MailMessage(gonderen, alici)
     Email.Subject = baslik
     Email.IsBodyHtml = True
     Email.Attachments.Add(dosya)
     Email.Body = mesaj
     Dim basicAuthenticationInfo As New System.Net.NetworkCredential(KullanıcıAdı, Şifre)
     Dim mailClient As New SmtpClient()
     mailClient.EnableSsl = True
     mailClient.Host = "smtp...."
     mailClient.Port = "port numarası"
     mailClient.UseDefaultCredentials = False
     mailClient.Credentials = basicAuthenticationInfo
     mailClient.DeliveryMethod = Net.Mail.SmtpDeliveryMethod.Network
     mailClient.Send(Email)
Catch ex As Exception
     MsgBox(ex.Message)
End Try
ardaulger, Vb.NET kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Nxt Mobile Programming

Lego Mindstorms NXT ürünleri için yapmış olduğum uygulama Google Play ‘de yayınlanmaktadır. Android işletim sistemine sahip telefonlarınıza yükleyip kullanabileceğiniz bu uygulama ile robotlarınzı çalıştıracak komutlar oluşturabilir ve bluetooth ile bağladığınız aracınıza gönderebilirsiniz. Uygulama ile ilgili yakın zamanda güncelleme yapılacaktır.

Bağlantı Adresi

 

 

ardaulger kategorisine gönderildi | 1 Yorum

Scratch

Scratch, MIT Medya Lab`ında yer alan Lifelong Kindergarten grubunun projesi olup ücretsiz kullanıma sunulmuştur.

Scratch programını kullanarak eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebilir, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabilir ya da interaktif hikayeler oluşturabilir ve bunları paylaşabiliriz.

KARAKTERLER

Scratch karakter olarak adlandırılan objelerden oluşur. Bu karakterleri kendimiz yaratabilir, sistem içerisinde var olan karakterlerden projemize uygun olanı seçebiliriz. Karakterlerin kostümlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz.Program kod bloklarını kullanarak herhangi bir programlama bilgisine gerek kalmadan kendi programımızı basit bir şekilde oluşturabiliriz.

KOD BLOKLARI
Scratch kod blokları programlama dillerinde yer alan kod parçacıklarının herhangi bir programlama bilgisine gerek duymadan kullanılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.Birer yapboz parçasına benzeyen bu bloklar bir araya getirilerek yapmak istediğimiz kodlamayı basitçe yapabilmekteyiz.Scratch programı içerisinde yer alan kod blokları aşağıda listelenmiştir.
1.HAREKET
2.KONTROL
3.ALGILAMA
4.GÖRÜNÜM
5.SES
6.OPERATÖRLER
7.KALEM
8.DEĞİŞKENLER

Yaptığımız kodlamalar
bir başlangıç

ve bir bitiş


parçası arasında yer alır.

ardaulger kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Java Annotation

Annotation java`da sınıf, metot gibi programatik unsurlar için veri hakkında veri(metadata) oluşturmaya yarayan özelliktir.Annotationlar @ karakteri ile kullanılır. Bu Annotationlar dil spesifikasyonunda ön tanımlı durumdadır ve derleyici tarafından kullanılmaktadır.

@Override üzerinde yer aldığı fonksiyonun bir taban sınıftan miras alınan sanal bir fonksiyon olduğu ve override edildiği konusunda derleyiciyi bilgilendirir.
@SuppressWarnings
Derleyiciye normalde bir uyarı vereceği durumda o uyarıyı vermemesini sağlar. Örn:deprecated bir fonksiyon kullanılıp da uyarı alınmak istenmezse bu annotation ile amaca ulaşabilir.

@Deprecated ile işaretlenmiş bir eleman daha yeni bir versiyonu olduğu gerekçesiyle kullanımı önerilmeyen bir eleman anlamındadır. Kullanıldığı takdirde derleyici uyarı verir.
@SuppressWarnings(“deprecation”)
@Override Override parametre almadığı için parametre parantezi kullanılmaz.

Java kategorisine gönderildi | Yorum yapın

LEGO MINDSTORMS NXT DIRECT COMMANDS -1

Lego Mindstorms NXT robot setleri ile iletişim kurmanızı sağlayan bazı kodları sizlerle buluşturacağım.Hazırladığınız yazılımlarınızda bu komutları kullanarak robotunuz ile iletişim kurabilirsiniz.
BYTE 0 – BYTE 1- BYTE 2-BYTE 3—- BYTE N

BYTE 0
0x00 : doğrudan komuttur ve geri dönüş değeri vardır
0x01 : sistem komutudur ve geri dönüş değeri vardır.
0x02: dönüş komutu
0x80: doğrudan komutu ve geri dönüş değeri yoktur.
0x81: sistem koomutu ve geri dönüş değeri yoktur.

Sistem Komutları: Dosya sistemleri işlemlerinde kullanılır.
Doğrudan Komutlar Robot hareketlerini ve sensörlerini kontrol eden komutlar için kullanılır.

SES ÇALMAK
Byte 0 : 0x06
Byte 1 : 0x00
Byte 2 : 0x00 veya 0x80
Byte 3 : 0x03
Byte 4-5 : Frekans Tonu(200-14000 Hz)
Byte 6-7 : Süre,ms

PİL DURUMUNU ÖĞRENME
Byte 0 : 0x02
Byte 1 : 0x00
Byte 2 : 0x00 veya 0x80
Byte 3 : 0x0B

Lego Mindstorms kategorisine gönderildi | Yorum yapın